mercredi 25 juillet 2018

Cartes topographiques du Népal

Carte généraleCarte générale du Népal


Cartes 25 000 et 50 000

 Je ne sais pas si ces cartes sont libres de droit ou non 😖

 Merci à Pahar.in pour ses cartes 😊

 Voici l'index original ci-dessous

Index Original Cartes du Népal 25 000 et 50 000

Mais pour une question de visibilité , l'index va être découpé en 3 parties comme ceci :

Index A - B - C

Ensuite il y a une zone de cartes manquantes que j'ai délimitée en rouge sur la carte dessous :

Zone de cartes manquantes

Elles sont disponibles via un autre index car elles ne sont pas découpées sous les mêmes méridiens et parallèles c'est pour ça 😉Donc voici les cartes , les gros carrés sont des cartes au 1 / 50 000 et les petits sont au 1 / 25 000

Y'a de quoi préparer de bons treks avec tout ça 😊 🌄

 Pour les smartphones , il faut se mettre en " affichage bureau " pour cliquer sur les cartes 😉Partie A

Partie A - 760.jpg

3080 16 Tinkar 3081 10 Nalakankar Bhanjyan 3081 11 Takchhe 3081 12 Chanwathan 3081 14 Hilsa 3081 15 Muchu 3081 16 Chauganphaya 3082 09 Chanla Bhanjyan 3082 13 Chanla Himal 3082 14 Asajya Tuppa 2980 02 Dattu 2980 03 and 3080 15 Khalanga Bajar (Darchula) 2980 04 Khandeshwari 2980 06A and 02C Uku 2980 06B Shankarpur 2980 06C Ratamata 2980 06D Gadi 2980 07A Gokuleshwar 2980 07B Simar 2980 07C Khoche Lek 2980 07D Hat 2980 08 Khiratadi 2980 10A and 09B Kulau 2980 10B Salena 2980 10C Sarmali 2980 10D Lamikade 2980 11A Patan 2980 11B Khodpe 2980 11C Amargadhi 2980 11D Badalgau 2980 12A Lek 2980 12B Deura 2980 12C Banedungrisain 2980 12D Dipayal Silgadhi 2980 13B Asurani 2980 13D Bramhadev 2980 14A Jogbudha 2980 14B Gogan 2980 14C Betkot Tal 2980 14D Saleta 2980 15A Gaira 2980 15B Setigau 2980 15C Budar Bajar 2980 15D Rawatkatte 2980 16A Mudbhara 2980 16B Rajpur 2980 16C Khahada 2980 16D Rantola Markot 2981 01 Chhetti 2981 02 Saingau 2981 03 Chyachaur 2981 04 Simikot 2981 05 Chainpur (Bajhan) 2981 06 Talkot 2981 07 Kolti 2981 08 Dhaina 2981 09A Kholi 2981 09B Pata Dewal 2981 09C Pauwagada 2981 09D Prabha 2981 10 Martadi 2981 11 Nanikot 2981 12 Khin 2981 13A Pkhari Devisthan 2981 13B Saphe Bagar 2981 13C Chanukada 2981 13D Basti 2981 14A Mangalsen 2981 14B Melrukh 2981 14C Kamal Bajar 2981 14D Rakam Karnali 2981 15 Khadachakra 2981 16 Rachuli 2982 01 Melchham 2982 02 Bholbihanchaur 2982 03 Purano Mugu 2982 04 and 08 Phophagau 2982 05 Gamgadhi 2982 06 Mangri 2982 07 Mugu 2982 09 Khalanga Bajar (Jumla) 2982 10 Dillichaur 2982 11 Kanjirowa Himal 2982 12 Bhijer 2982 13 Tatopani (Jarmi) 2982 14 Sarmi 2982 15 Kaigau 2982 16 Phoksundo Tal 2880 01A Dodhara Chadani 2880 01B Mahendranagar 2880 01C Babathan 2880 01D Shuklaphata 2880 02A Jhalari 2880 02B Pahariya 2880 02C Beldadi 2880 02D Gulariya Krisnapur 2880 03A Godawari 2880 03B Sayal 2880 03C Attariya 2880 03D Chaumala 2880 04A Nigali 2880 04B Khimadi 2880 04C Rajipur 2880 04D Nyaulad 2880 06A Belauri Bajar 2880 06B Kalika Bajar 2880 06D Prithvibasti 2880 07A Dhangadhi 2880 07B Urma 2880 07C Sitabasti 2880 07D Phulbari 2880 08A Sajha Bajar 2880 08B Ghodaghodi Tal 2880 08C and 12A Hasuliya 2880 08D Khailad 2880 12B Bhajani 2881 01A Lagam 2881 01B Balata 2881 01C Bola 2881 01D Solta 2881 02A Turmakhad 2881 02B Atichaur 2881 02C Gutu 2881 02D Babiyachaur 2881 03A Jambukadh 2881 03B Dadimadi 2881 03C Dullu 2881 03D Dailekh 2881 04A Naumule 2881 04B Mainpakha 2881 04C Bestada 2881 04D Dasera 2881 05A Muda 2881 05B Lamki 2881 05C Tikapur 2881 05D Katase 2881 06A Karnali Chisapani 2881 06B Taranga 2881 06C Amreni 2881 06D Telpani 2881 07A Baddichaur 2881 07B Awal Parajul 2881 07C Birendranagar West 2881 07D Birendranagar East 2881 08A Matela 2881 08B Sima 2881 08C Pamka 2881 08D Bajedichaur 2881 09A Rajapur 2881 09B Patharaiya Thakurdwara 2881 09D Kothiyaghat 2881 10A Bhurigau 2881 10B Parewa Odar Post 2881 10C Kusumba Bajar 2881 10D Magaragadhi 2881 11A Maniramkada 2881 11B Chhinchu 2881 11C Amohiya 2881 11D Chisapani Mulatati 2881 12A Mehelkuna 2881 12B Botechaur 2881 12C Ghuiyabari 2881 12D Baluwa 2881 14A Gulariya 2881 14B Manpur Maina Pokhar 2881 14D Sitapur 2881 15A Basgadhi 2881 15B Kohalpur 2881 15C Nepalganj Khajura 2881 15D Nepalganj Rajha 2881 16A Dhakeri 2881 16B Dhobaghat 2881 16C Binauna 2881 16D Kanchanpur 2882 01 Dhime 2882 02 Radi Jyula 2882 03 Sisne 2882 04 Dunai 2882 05A Karkigau 2882 05B Jajarkot Khalanga 2882 05C Salli Bajar 2882 05D Swikot 2882 06A Simli 2882 06B Musikot Khalanga 2882 06C Pharulachaur 2882 06D Simruth 2882 07A Jibu 2882 07B Naigad 2882 07C Sakh 2882 07D Mahatgau 2882 08 Takagao 2882 09A Kubhinde Daha 2882 09B Khalanga 2882 09C Suketal 2882 09D Shitalpati 2882 10A Tharmare 2882 10B Sukhaodar 2882 10C Luham 2882 10D Nerpa 2882 11A Chyandada 2882 11B Jelban 2882 11C Kotgau 2882 11D Liban 2882 12A Uwa 2882 12B Bhalkot 2882 12C Gam 2882 12D Shauliban 2882 13A Hamsapur 2882 13B Panchakule 2882 13C Bairiya Kusum 2882 13D Hekuli 2882 14A Tulsipur 2882 14B Dubrin 2882 14C Bijauri 2882 14D Ghorahi 2882 15A Holeri 2882 15B Khungrichaur 2882 15C Bach Pokhara 2882 15D Swargadwari 2882 16A Sirpa 2882 16B Machchhi 2882 16C Bijuwar 2882 16D Pyuthan Khalanga 2781 03B Ramnagar 2781 04A and 04C Narainapur 2781 04B Miyapurwa 2781 04D Katkuiya 2782 01A and 01C Bhaisahi Naka 2782 01B Amiliya 2782 01D Sunpathari Naka 2782 02A Rihar 2782 02B Satbariya 2782 02C and 06A Jangrahawa Mahatiniya 2782 02D Bela 2782 03A Atthaise 2782 03B Hasipur 2782 03C Lamahi 2782 03D Lalmatiya 2782 04A Bangesal 2782 04B Amili 2782 04C Bhaluban 2782 06B Siriya Naka 2782 07A Koilabas 2782 07B Jawabairath Manque la carte :  3081-13 😓

 Pour le reste des cartes manquantes tout au sud voir l'index plus bas 😏
Partie B

Partie B.jpg 2983 05 Musigau 2983 06 Chala Bhanjyan 2983 09 Saldan 2983 10 Tinje 2983 11 and 15 Araniko Chuli 2983 12 Panlham 2983 13 Dho 2983 14 Chharka Bhot 2983 16 Lomanthan 2984 09 Gamaar 2984 13 Damodar Kunda 2883 01 Chhedhul Gumba 2883 02 Mukot 2883 03 Jomsom 2883 04 Muktinath 2883 05 Gurjakhani 2883 06 Lamsun 2883 07 Koban 2883 08 Tilicho 2883 09A Jhiwakhola 2883 09B Bonga Dobhan 2883 09C Rajawara 2883 09D Burtiban 2883 10A Takam 2883 10B Darban 2883 10C Pandavkhani 2883 10D Dobta 2883 11A Rakhu 2883 11B Tatopani 2883 11C Baglun 2883 11D Patichaur 2883 12 Ghandruk 2883 13A Purkot Daha 2883 13B Tari 2883 13C Bamruk 2883 14A Wami Taksar 2883 14B Narethati 2883 14D Bharsegau 2883 15A Kushmisera 2883 15B Kushma 2883 15C Purtighat Bajar 2883 15D Huwas Hatiya 2883 16A Seti Dobhan 2883 16B Pokhara West 2883 16C Syanja 2883 16D Kolma Barahachaur 2884 01 Damodar Himal 2884 02 Phugau Ghomion 2884 05 Chame 2884 06 Bagarchhap 2884 07 Samagau 2884 08 Namrun 2884 09 Lamjun Himal 2884 10 Bahundada 2884 11 Simi 2884 12 Philim 2884 13A Pokhara East 2884 13B Bhorletar 2884 13C Khairenitar 2884 13D Sisaghat 2884 14A Duradada 2884 14B Besi Shahar 2884 14C Soti Pasal 2884 14D Turture 2884 15A Bichaur 2884 15B Barpak 2884 15C Appipal 2884 15D Ghyampesal 2884 16 Arughat 2885 05 Nile 2885 09 Ganesh Himal 2885 10 Rasuwagadhi 2885 11 Lantan Lirun 2885 13 Somdan 2885 14 Dhunche 2885 15 Lantan 2885 16 Dorle Pahad 2785 01A Samari Bhanjyan 2785 01B Nuwakot 2785 01C Devighat 2785 01D Ranipauwa 2785 02A Kharanitar 2785 02B Samundratar 2785 02C Shivapuri 2785 02D Sundarijal 2785 03A Helambu Sermathan 2785 03B Kotgau 2785 03C Melamchi 2785 03D Chautara 2785 04 Barhabise 2785 05A Tistun Palun 2785 05B Thankot 2785 05C Bhaise 2785 05D Bhimphedi 2785 06A Kathmandau 2785 06B Bhaktapur 2785 06C Tikabhairav 2785 06D Phulchoki 2785 07A Banepa 2785 07B Dolalghat 2785 07C Dhulikhel 2785 07D Narayansthan 2785 08 Dadapakhar 2785 09A Hetauda 2785 09B Makawanpur Gadhi 2785 09C Churiyamai 2785 09D Phurkechaur 2785 10A Majhkhanda 2785 10B Taldhunga 2785 10C Phaparbari 2785 10D Hariharpur Gadhi 2785 11A Phalamtar 2785 11B Mangaltar Bajar 2785 11C Ghartichhap 2785 11D Chhap 2785 12A Dumja 2785 12B Ratmate Bajar 2785 12C Haitar 2785 12D Khurkot 2785 13A Hattisar 2785 13B Nugadh 2785 13C Kalaiya 2785 13D Kolbi 2785 14A Gaidatar 2785 14B Karmaiya 2785 14C Chandranigahpur 2785 14D Murtiya 2785 15A Pantale 2785 15B Khayarsal 2785 15C Hariaun 2785 15D Lalbandi 2785 16A Nepani 2785 16B Sindhulimadhi 2785 16C Khairmara 2785 16D Bhiman 2783 01A Dhanchaur 2783 02B Ridi 2783 03A Birgha Archale 2783 03B Galyan Bajar 2783 04A Walin 2783 04B Dagdi 2783 04D Rampur Phat 2783 08D Tamaspur 2784 01A Bhimad Bajar 2784 01B Naya Risin 2784 01C Siun 2784 01D Sinchuwa 2784 02A Damauli 2784 02B Dumre Bandipur 2784 02C Kota 2784 02D Jugedi Bajar 2784 03A Manakamana 2784 03B Gorkha 2784 03C Muglin 2784 03D Jogimara 2784 04A Salbas Chainpur 2784 04B Dhadin Besi 2784 04C Malekhu 2784 04D Sunaula Bajar 2784 05B Rajahar 2784 05C Amal Tarighat 2784 05D Meghauli 2784 06A Rampur 2784 06B Bharatpur 2784 06C Kasara 2784 06D Gitanagar 2784 07A Pithuwa 2784 07B Thakuri Bhanjyan 2784 07C Ratnanagar 2784 07D Bhandara 2784 08A Kakada 2784 08B Baikuntha Gau 2784 08C Manahari 2784 08D Kalikatar 2784 09A Marha Nadi 2784 09B Maraut Khola 2784 10A and C Baruwa 2784 10B Krisnanagar 2784 10D Someshwar 2784 11A Amuwapost 2784 11B Harda Khola 2784 11C Thori 2784 11D Nirmalbasti 2784 12A Basantapur 2784 12B Basamadi 2784 12C Bhata 2784 12D Amlekhganj 2784 15B Sedhwa 2784 15D Bhiswa 2784 16A Shripur Pachgawa 2784 16B Simara 2784 16C Bindabasini 2784 16D Birganj 2684 04A Birganj Inarwa 2684 04B Basatpur 2685 01A Bariyarpur 2685 01B Simraungadh 2685 01C Piparpati 2685 01D Rajpur Pharhadawa 2685 02A Shivanagar 2685 02B Basabariya 2685 02C and 06A Gaur 2685 02D Gadahiya 2685 03A Bramhapuri 2685 03B Haripurwa 2685 03C Malangawa 2685 03D Sonama 2685 04A Gaushala 2685 04B Dhalkebar 2685 04C Loharpatti 2685 04D Sakhuwa Mahendranagar 2685 07B Kataiya 2685 08A Jaleshwar 2685 08B Janakpur 2685 08C Maithani 2685 08D Mukhiyapatti

La carte de Katmandou : 2785-06A au 1 / 25 000

 Pour les cartes manquantes au Sud Ouest voir l'index plus bas 😏


  Partie C

Partie C - 760.jpg 2886 13 Lapchegau 2886 15 Pasan Lhamu Chuli 2886 16 Pumori 2786 01 Lamabagar 2786 02 Gaurishankar Himal 2786 03 Namche Bajar 2786 04 Sagarmatha 2786 05A Charikot 2786 05B Jiri Bajar 2786 05C Melun 2786 05D Hatdada 2786 06 Those 2786 07 Salleri 2786 08 Chheskam 2786 09A Manthali 2786 09B Dhobi 2786 09C Ramechhap 2786 09D Saghutar 2786 10 Khiji Phalate 2786 11 Okhaldhunga 2786 12 Baksila 2786 13A Belghari 2786 13B Chauki Bhanjyan 2786 13C Bhaluwai 2786 13D Dakaha 2786 14A Swalpa Bhanjyan 2786 14B Mane Bhanjyan 2786 14C Baseri Bajar 2786 14D Limpatar 2786 15A Chyasimtar 2786 15B Halesi 2786 15C Jhilkiya 2786 15D Tamlichha 2786 16A Diktel Bajar 2786 16B Chhinamakhu 2786 16C Khotan Bajar 2786 16D Okhre 2787 01 Mount Makalu 2787 02 Kimathanka 2787 03 Tiptala Bhanjyan 2787 04 Yanma 2787 05 Bala 2787 06 Hatiya 2787 07 Topkegola 2787 08 Olanchungola 2787 09A Kulun 2787 09B Khadbari 2787 09C Baidar Bhanjyan 2787 09D Tumlintar 2787 10 Chainpur 2787 11 Taplejun 2787 12 Chyanthapu 2787 13A Bhojpur 2787 13B Tiwari Bhanjyan 2787 13C Ghodetar 2787 13D Muga 2787 14A Mudhe Shanishchare 2787 14B Basantapur 2787 14C Hile 2787 14D Siduwa 2787 15A Jirikhimti 2787 15B Sankranti Bajar 2787 15C Myanlun Bajar 2787 15D Yasok Bajar 2787 16A Phidim 2787 16B Pranbun 2787 16C Rake Bhanjyan 2787 16D Deurali 2788 01 Jhinsan Peak 2788 05 Kanchanjangha 2788 09 Chiya Bhanjyan 2788 13A Bhirkuna 2788 13C Jaubari 2686 01A Dharapani 2686 01B Bandipur 2686 01C Dhanusadham 2686 01D Mirchaiya 2686 02A Katari Bajar 2686 02B Risku 2686 02C Choharwa 2686 02D Dhangadhi 2686 03A Udaypur Gadhi 2686 03B Rautamai 2686 03C Sisabari 2686 03D Gaighat 2686 04A Baraha Pokhari 2686 04B Chisapani 2686 04C Hadiya 2686 04D Beltar 2686 05A Yadukoha 2686 05B Siraha 2686 05D Madar Bajar 2686 06A Sukhipur 2686 06B Lahan 2686 06C Bariyarpatti 2686 06D Bhagwanpur 2686 07A Kadarbona 2686 07B Kathauna 2686 07C Bode Barsain 2686 07D Arnaha 2686 08A Itaharwa Kalauni 2686 08B Phattepur 2686 08C Rajbiraj 2686 08D Bhardaha 2686 11A Kusaha 2686 11B Sakhada 2686 12A Tilathi 2686 12B Gobargadha 2687 01A Dummana 2687 01B Chhintan 2687 01C Rampur Thoksila 2687 01D Chatara 2687 02A Dhankuta 2687 02B Maunabudhuk 2687 02C Dharan 2687 02D Hatkhola 2687 03A Mauwa 2687 03B Rabi Bajar 2687 03C Warangi 2687 03D Dashami Pokhari 2687 04A Mangalbare 2687 04B Ilam 2687 04C Kaparsuka 2687 04D Soktim 2687 05A Madhuban 2687 05B Jhumka Bajar 2687 05C Ramnagar Bhutaha 2687 05D Inaruwa 2687 06A Itahari 2687 06B Belbari 2687 06C Duhabi 2687 06D Dagihat 2687 07A Pathari 2687 07B Damak 2687 07C Hasandaha 2687 07D Gauradaha 2687 08A Jhiljhile Bajar 2687 08B Birtamod 2687 08C Shivaganj 2687 08D Ghailadubba 2687 09A Ghuski 2687 09B Dewanganj 2687 10A Biratnagar 2687 10B Rangeli 2687 10C Tarigama 2687 11A Dainiya 2687 11B Gauriganj 2687 12A Jhapa Bajar 2687 12B and D Pathariya 2688 01A Pashupati Nagar 2688 01B Chhiruwa 2688 01C Kanyam 2688 01D Salakpur 2688 05A Dhulabari 2688 05B Kakarbhitta 2688 05C Bhadrapur 2688 05D Mukinikamat 2688 09A Prithvinagar 2688 09C Lodhabari

Pour l'Everest j'ai une autre carte au 50 000 qui comprend la partie nord du Tibet au-delà de la frontière , la voici :

Everest avec partie tibétaine


Cartes manquantes

 Comme vu précédemment voici le découpage des cartes manquantes pour la partie sud du pays .

Zone des cartes manquantes


Voici l'index 😊 :

  JICA Index - 760.jpg


091-16 Pyuthan092-05 Arkha092-06 Burtiban092-09 Purkot092-10 Arjai092-11 Wamitaksar092-12 Galkot092-13 Hansapur092-14 Arghatos092-15 Tamghas092-16 Shantipur093-13 Phoksin097-03 Bardada097-04 Jaluke097-07 Bhaluban097-08 Siddhara097-10 Arranaka097-11 Shiwagadhi097-12 Dumsinaka097-14 Jawabairath097-15 Ganeshpur097-16 Chanuata098-01 Dhanchaur098-02 Sandhikharka098-03 Kharjyan098-04 Ridi098-05 Thada098-06 Simalpani098-07 Pokharathok098-08 Harthok098-09 Patharkot098-10 Banganga098-11 Saljhandi098-12 Butwal098-13 Gorusinge098-14 Kopuwa098-15 Suryapura098-16 Pharsatikar099-01 Birgha099-02 Galyan Bhanjyan099-03 Walin099-05 Tansen099-06 Arya Bhanjyan099-07 Birkot099-08 Darchha099-09 Mathagadh099-10 Jhadewa099-11 Jyamire099-12 Jhirubas099-13 Dewadaha099-14 Sunwal099-15 Dumkibas099-16 Arunkhola100-05 Rakuwa100-06 Bulintar100-07 Kotdada100-09 Dhobadi100-10 Tagikot100-11 Bhedabari100-12 Narayangadh100-13 Chormata100-14 Shiwabasti100-15 Rampur103-03 Krisnanagar103-04 Bhalubari104-01 and 05 Taulihawa104-02 Pakadi104-03 Lumbini104-04 Shiddharth Nagar104-06 Kakarhawa104-07 and 11 Marchawar104-08 Tharki105-01 Dhakdhai105-02 Parasi105-03 Barghat105-04 Mandarthan105-06 Maheshpur105-07 Surajpura105-08 Tribeni106-01 Amaltari106-02 DewitalComment optimiser ces cartes avec Google Map 3D

 J'ai eu une petite demande d'une internaute qui se demandait quel trek choisir en fonction de la topographie du Népal . J'ai pas su quoi lui répondre et j'ai finalement pensé à lui proposer ma méthode de repérage que j'utilise sur Google Map . Prenons l'exemple d'un petit temple bouddhiste au nord ouest de Katmandou

 Temple bouddhiste

On voit bien le temple en haut de la colline ou montagne intitulé Jamacho à 2097 mètres mais on a pas trop d'infos quant à l'aspect de cette montagne . Du coup si l'on passe à la vue 3D sur Google Map , on se rend mieux compte visuellement :

 Google Map 3D

Pour celles et ceux qui ne connaissent encore pas cette petite manip pour passer en 3D , il suffit de se connecter sur Google Map via votre navigateur ( Google Chrome , FireFox , etc ... ) puis de passer en " Mode Satellite " . Ensuite sous la petite boussole en bas à droite vous avez indiqué 3D , il vous suffit de cliquer dessus pour passer en " Mode 3D " . Ensuite pour choisir votre inclinaison , vous cliquez simultanément sur " Control " et sur votre souris avec la roulette pour zoomer  , pour changer d'orientation , c'est le même procédé " Control " + la souris ou simplement les flèches de votre clavier . Ensuite sur certaines cartes , si les courbes de niveau sont un peu encombrées , vous pouvez passer en " Mode Relief " ce qui donne ceci :

Google Map en Relief

Pour passer en relief , il vous faut revenir en " Mode Plan " puis dans le menu en haut à gauche vous allez chercher le mode relief et voilà :) Et si l'on veut pousser le bouchon un peu plus loin on peut mesurer la distance " à la louche " :

Mesure de la distance

Pour mesurer une distance il vous suffit juste de cliquer à droite de la souris à l'endroit du départ sur " Mesurer une distance " et de cliquer au fil de la trajectoire désirée . Vous pouvez modifier les points entrés à volonté . Mais bien sûr c'est une estimation approximative , c'est pour avoir une idée , Google affiche 10 km de trajet mais en réalité il faut rajouter quelques kilomètres ( 2 , 3 , 4 ou 5 peut-être car on ne voit pas bien le trajet dans la forêt ) et c'est en montée , il faut donc envisager une journée entière pour cette petite expédition 😊 En revanche si on voit bien le tracé sur Google Map , cette méthode est très précise pour calculer la distance , c'est juste que dans cet exemple le tracé n'est pas visible à cause des arbres . Au final on a toutes les infos pour cette petite randonnée : la vue en 3D pour mieux se rendre compte visuellement , les courbes de niveau ( environs 600 mètre de dénivelé positif ) et le chemin à prendre pour aller en haut de la montagne grâce à la carte ( le chemin commence à l'Est à Dunrunpani ) et la distance approximative grâce à la mesure sur Google Map . J'imagine que vous connaissez déjà tous ces petites manipulations mais ça peut en aider certains 😏


Voici une liste des plus hauts sommet du Népal fourni par Wikipédia :

  Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste des montagnes du Népal de Wikipédia en français (auteurs)

 J'ai modifié le document Wikipédia en y rajoutant seulement les liens des cartes respectives .

Montagne/Sommet
Mètres
Pieds (feet)
Notes
8 848
29 028
Plus haute montagne du monde
8 586
28 169
3e plus haute du monde
8 516
27 939
4e plus haute du monde
8 462
27 765
5e plus haute du monde
8 201
26 906
6e plus haute du monde
8 167
26 794
7e plus haute du monde
8 156
26 758
8e plus haute du monde
8 091
26 545
10e plus haute du monde
7 952
26 089
7 871
25 823
7 861
25 790
7 319
24 152
7 220
23 688
7 161
23 494
7 134
23 405
7 134
23 405
7 110
23 326
6 993
22 943
6 883
22 580
6 812
22 349
« Mother and her necklace »
6 735
22 096
6 677
21 906
Le nom n'est pas indiqué sur la carte mais il est à l'Est du lac Imja , au Sud du Mont Cho Polu et au Nord du Mont Baruntse
6 623
21 729
6 640
21 725
Première montagne à l'ouest de l'Everest
6 501
21 329
6 476
21 246
Le nom n'est pas indiqué sur la carte mais il se situe où c'est écrit Malaku Barun National Park au Nord des deux lacs Dudh Pokhari .
6 441
21 132
Trekking peak difficile
6 440
21 128
6 367
20 888
Trekking peak difficile
6 187
20 298
Il est appelé Kawade sur la carte , à l'ouest du village Namche Bajar et au nord des lacs Luindin Cho
6 160
20 210
Trekking peak populaire
6 069
19 910
Nouveau trekking peak
5 825
19 111
Anciennement connu sous le nom de pic Urkema , il n'est pas indiqué sur la carte mais je pense qu'il se trouve là où c'est écrit " Urkin Kangari " , à vérifier !
5 806
19 049
Trekking peak
5 761
18 901
Invaincu
5 663
18 579
Trekking peak
5 545
18 192
Hiking peak populaire, au pied du Pumori
5 520
18 110
5 357
17 575
Hiking peak pupulaire


Autres cartes


  Annapurna - 125 000

Cartes de l'Anapurna 125 000Schneider Trekking Maps

Annapurna - 100 000
Dudh Kosi - 50 000
Annapurna - 100 000 Dudh Kosi - 50 000


Helambu langtang - 100 000
Jumla-Rara Lake - 100 000
Helambu langtang - 100 000 Jumla-Rara Lake - 100 000


Kathmandu Valley - 50 000
Khumbu Himal - 50 000
Kathmandu Valley - 50 000 Khumbu Himal - 50 000


Lapchi Kang - 50 000 Rolwaling Himal - 50 000
Lapchi Kang - 50 000 Rolwaling Himal - 50 000


Shorong Hinku - 50 000
Tamba Kosi - 50 000
Shorong Hinku - 50 000 Tamba Kosi - 50 000Dhaulagiri Circuit - 87 500

Dhaulagiri Circuit - 87 500Sagarmatha National Park - 125 000

Sagarmatha National Park - 125 000


Kathmandu - Plan de la ville 10 000

Kathmandu - Plan de la ville 10 000
Accueil          Cartes du monde


22 commentaires:

 1. http://triturika.narod.ru/maps/
  Schneider Nepal Maps

  RépondreSupprimer
 2. http://howadoor.umbra.cz/howadoor_ma_mapu.html
  Nepal trekking maps

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Thank you for the link but it doesn't work :/

   I will try an other way to have these maps tomorrow :)

   Supprimer
 3. Thank you for your post. This is excellent information. It is amazing and wonderful to visit your site.

  Buy Flat Earth Map

  RépondreSupprimer
 4. Welcome and thank you very much :)

  RépondreSupprimer
 5. Bonjour, moi aussi j'en ai scanne des dizaines et des dizaines, et je sais le boulot que cela represente. Bravo et merci pour le partage.

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Bonjour Jacques , merci pour le commentaire , pour ma part je me suis contenté de les récupérer sur un site qui les avait déjà scannées mais oui ça doit être du boulot . Pour moi c'était aussi du travail de les mettre sur mon blog avec toutes les cartes interactives à faire ainsi que toutes les autres cartes du blog. Le principal c'est que ça puisse aider les trekkeurs et autres voyageurs :)

   Supprimer
 6. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Excusez-moi. La carte 3081-13 m'interesse, mais j'ai vu que vous êtes déjà au courant qu'elle manque.

   Supprimer
  2. Bonjour TonV , oui à priori d'après mes recherches cette carte n'aurait jamais été éditée , c'est pas de chance . J'ai regardé sur un site de cartes en vente :

   https://www.gotrekkers.com/nepal-topographic-map/

   et sur celui-ci :

   https://pahar.in/nepal-topo-maps/

   Peut-être est-elle disponible au 100 000 , je vais me renseigner .

   Merci .

   Supprimer
 7. Himalayan Adventure Treks & Tours invites you to the amazing world of fun, travel, and adventure! Himalayan Adventure Treks & Tours is one of the pioneers of tourism facilitators in Nepal. As such, we have built a foundation of experience and knowledge in this sector. Till this day, we have succeeded to organize and lead incredible tours, treks, peak climbing and mountaineering expeditions for both individual and group travellers in Nepal, Tibet, and Bhutan.

  Our bond with our clients is based on trust and understanding. We have an amazing team who with their outstanding skills try their best to make your trip the best one of your life. Moreover, we are environmentally and socially committed to remote areas where we currently offer trips and tours supporting innovative sustainable development, preserving cultural heritage, and protecting nature through travel and tourism.
  Himalayan Adventure Treks & Tours has the determination to succeed in not just organizing tours and treks but provide an opportunity for you to create unforgettable memories with nature, friends and family.
  https://www.himalayanadventuretreks.com/

  RépondreSupprimer
 8. Himalayan Adventure Treks & Tours invites you to the amazing world of fun, travel, and adventure! Himalayan Adventure Treks & Tours is one of the pioneers of tourism facilitators in Nepal. As such, we have built a foundation of experience and knowledge in this sector. Till this day, we have succeeded to organize and lead incredible tours, treks, peak climbing and mountaineering expeditions for both individual and group travellers in Nepal, Tibet, and Bhutan.

  Our bond with our clients is based on trust and understanding. We have an amazing team who with their outstanding skills try their best to make your trip the best one of your life. Moreover, we are environmentally and socially committed to remote areas where we currently offer trips and tours supporting innovative sustainable development, preserving cultural heritage, and protecting nature through travel and tourism.
  Himalayan Adventure Treks & Tours has the determination to succeed in not just organizing tours and treks but provide an opportunity for you to create unforgettable memories with nature, friends and family.

  RépondreSupprimer
 9. Bonjour,
  J'ai trouvé la carte 3081-13 de Nepal sur le site que vous avez nommé:
  http://pahar.in/nepal-topo-maps/
  Il dit "not yet released", mais la carte est déjà lá ?!
  Je l'ai fait disponible sur GoogleDrive si ça vous interesse:
  https://drive.google.com/file/d/14NiaS7gGnDJRYYH5-Y0B25coNamQusDT/view?usp=sharing

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Bonjour, super merci beaucoup pour votre aide, je l'ai téléchargée, je l'incorporerai dans cette page quand j'aurai un petit peu de temps.

   Merci beaucoup et bonne journée :)

   Supprimer
 10. Merci pour toutes ces cartes !! je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé pour les trouver mais votre site est une vraie mine d'or !!

  RépondreSupprimer